6978802131 Κάτω Χριστός, Σερρών info@g-avramidis.gr
hero image


 

Χωματουργικές Εργασίες Αβραμίδης
Εκσκαφές και Επιχώσεις - Διαμόρφωση Εδάφους - Καθαρισμός Οικοπέδων και Σταύλων - Απομάκρυνση Μπάζων
- Μετακίνηση Υλικών - Ανύψωση Υλικών - Κάτω Χριστός Σερρών

 

Η επιχείρηση "Χωματουργικές Εργασίες Αβραμίδης" με έδρα τις Σέρρες ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και εξειδικευμένος φορέας στον χώρο των χωματουργικών εργασιών. Με μεγάλη εμπειρία, η εταιρεία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ποικίλους τομείς του χωματουργικού επαγγέλματος.

Υπηρεσίες:

  • Εκσκαφές και Επιχώσεις: Η επιχείρηση προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκσκαφών και επιχώσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
  • Διαμόρφωση Εδάφους: Η εταιρεία εξειδικεύεται στη διαμόρφωση εδαφών, δημιουργώντας λείες και λειτουργικές επιφάνειες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων.
  • Καθαρισμός Οικοπέδων και Σταύλων: Η επιχείρηση αναλαμβάνει τον καθαρισμό οικοπέδων και σταύλων με συνέπεια και επαγγελματισμό.
  • Απομάκρυνση Μπάζων: Εξειδικευμένο προσωπικό και μοντέρνος εξοπλισμός είναι στη διάθεση για αποτελεσματική απομάκρυνση μπάζων.
  • Μετακίνηση Υλικών: Η επιχείρηση διαθέτει εξειδικευμένα οχήματα και προσωπικό για τη μετακίνηση υλικών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
  • Ανύψωση Υλικών: Με εμπειρία στη χρήση γερανοφόρων φορτηγών, η εταιρεία εξυπηρετεί τις ανάγκες ανύψωσης υλικών με ασφάλεια και επαγγελματισμό.

Εξοπλισμός:

Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση των έργων της. Επιπλέον, η κατοχή γερανοφόρου φορτηγού επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης με ακρίβεια και ασφάλεια.

Η επιχείρηση "Χωματουργικές Εργασίες Αβραμίδης" δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με επαγγελματισμό και συνέπεια, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της σε κάθε στάδιο των έργων τους.