6978802131 Κάτω Χριστός, Σερρών info@g-avramidis.gr