6978802131 Κάτω Χριστός, Σερρών info@g-avramidis.gr

Χωματουργικές Εργασίες Αβραμίδης
Εκσκαφές και Επιχώσεις - Διαμόρφωση Εδάφους - Καθαρισμός Οικοπέδων και Σταύλων - Απομάκρυνση Μπάζων
- Μετακίνηση Υλικών - Ανύψωση Υλικών - Κάτω Χριστός Σερρών


Η επιχείρηση "Χωματουργικές Εργασίες Αβραμίδης" με έδρα τις Σέρρες ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος και εξειδικευμένος φορέας στον χώρο των χωματουργικών εργασιών. Με μεγάλη εμπειρία, η εταιρεία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ποικίλους τομείς του χωματουργικού επαγγέλματος.  Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό για να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση των έργων της. Επιπλέον, η κατοχή γερανοφόρου φορτηγού επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης με ακρίβεια και ασφάλεια.

Η επιχείρηση "Χωματουργικές Εργασίες Αβραμίδης" δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με επαγγελματισμό και συνέπεια, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της σε κάθε στάδιο των έργων τους.

 

Εκσκαφές και Επιχώσεις

Εκσκαφές και Επιχώσεις

Οι εκσκαφές αποτελούν έναν απαραίτητο και κρίσιμο βήμα σε κάθε κατασκευαστικό έργο. Η επιχείρησή μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτει κάθε απαίτηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διαμόρφωση Εδάφους

Διαμόρφωση Εδάφους

Οι ειδικοί μας διαθέτουν τη γνώση και τις δεξιότητες για να αναλάβουν έργα διαμόρφωσης εδάφους με τέλειο αποτέλεσμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καθαρισμός Οικοπέδων και Σταύλων

Καθαρισμός Οικοπέδων και Σταύλων

Ο καθαρισμός οικοπέδων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προτού ξεκινήσει οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απομάκρυνση Μπάζων

Απομάκρυνση Μπάζων

Η απομάκρυνση μπάζων απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό για να εκτελεστεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η επιχείρησή μας διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα που επιτελεί την απομάκρυνση μπάζων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μετακίνηση Υλικών

Μετακίνηση Υλικών

Η επιχείρησή μας διαθέτει προηγμένα οχήματα και μηχανήματα για τη μετακίνηση υλικών με κάθετη οργάνωση και ασφάλεια. Ανεξάρτητα από τον τύπο του υλικού, είμαστε προετοιμασμένοι να το μετακινήσουμε με ακρίβεια και ταχύτητα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανύψωση Υλικών

Ανύψωση Υλικών

Διαθέτουμε γερανοφόρα οχήματα και εξοπλισμό για την ασφαλή ανύψωση βαρέων φορτίων και μεγάλων κατασκευαστικών στοιχείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ